Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  A118 A118
  A126 A126
  A217 A217
  A220 A220
  A413 A413
  A418 A.418
  A418 A418
  A420 A.420
  A422 A422
  A423 A423
  A425 A425
  A510 A510
  A512 A512
  A516 A516
  A518 A518
  A520 A520
  A521 A521
  A522 A522
  A523 A523
  A609 A608
  A610 A610
  A614 A614
  A619 A619
  A622 A622
  A623 A623
  A624 A624
  B111 B111
  B116 B116
  B118 B118
  B121 B121
  B122 B122
  B126 B126
  B126 B126
  B127 B127
  B128 B128
  B218 B218
  B219 B219
  B222 B222
  B223 B223
  B227 B227
  B229 B229
  B231 B231
  B232 B232
  B234 B234
  B305 B305
  B312 B312
  B315 B315
  B316 B316
  B317 B317
  B318 B318
  B320 B320
  Jazyková učebňa A125 A125
  jazyková učebňa č.224 č.224
  jazyková učebňa č.310 č.310 Rozvrh
  jazyková učebňa č.321 č.321 Rozvrh
  telocvičňa TV Rozvrh
  trieda č.312 č.312 Rozvrh
  trieda č.316 č.316 Rozvrh
  trieda č.319 č.319
  trieda č.320 č.320 Rozvrh
  učebňa č.624 č.624 Rozvrh
  učebňa INF č.217 Rozvrh

© aScAgenda 2022.0.1344 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
    Dúbravská 11, Bratislava 845 32
  • +421 2/59306220

Fotogaléria